Komerční klimatizace značky Daikin

Řada klimatizací Sky Air je vhodná pro komerční prostory. Konstrukce této řady byla upravena tak, aby poskytovala optimální celoroční energetickou účinnost v předstihu před požadavky nejnovější legislativy. Je ideálním řešením pro malé komerční prostory. Řada Sky Air nabízí řešení úplného komfortu a poskytuje vám možnost úplné kontroly nad vaším vytápěním, chlazením, větráním a vzduchovými clonami.

Technologie tepelných čerpadel

Tepelná čerpadla vzduch-vzduch získávají 80 % své využitelné energie z obnovitelného zdroje: okolního vzduchu, který je jak obnovitelným, tak i nevyčerpatelným zdrojem. Tepelná čerpadla sice také spotřebovávají elektrickou energii na svůj provoz, avšak tu lze ve zvyšující se míře získávat také z obnovitelných zdrojů (solární, větrná, vodní energie či biomasa).

 

Přínos pro vlastníky budov

Řešení od společnosti Daikin jsou na špičkové úrovni a předbíhají legislativou stanovené požadavky na energetickou účinnost a emise CO2. Produkty řady Sky Air přinášejí trvale vysoký výkon po celou dobu svého životního cyklu. Díky svým provozním vlastnostem mají nejvyšší celoroční účinnost ve srovnání s ostatními výrobky na trhu. Moderní systémy řízení a monitorování umožňují zajistit optimální komfort při udržení minimálních nákladů.

 
Tyto vlastnosti přinášejí vlastníkům budov následující přínosy:
  • Váš systém klimatizace bude splňovat požadavky předpisů a zákonů i v budoucnosti
  • Získáte optimální celoroční účinnost, ušetříte energii a tím i ušetříte na nákladech
  • Systém klimatizace zvýší hodnotu budovy a chrání tak vaši investici
  • Ušetříte náklady za instalaci a provoz, docílíte rychlé návratnosti investice a přispějete k ochraně životního prostředí

 

Řada Seasonal

Řady Sky Air Seasonal – Seasonal Smart a Seasonal Classic – mají alespoň o 20 % lepší výkon než stávající řešení s invertorem a plně vyhovují požadavkům programu 20/20/20 Evropské unie. Tento výkon lze dále zvýšit chytrým využitím jedinečných možností nabízených společností Daikin. Použitá technologie přináší vysokou celoroční účinnost při zachování nebo zlepšení komfortu a flexibility.

Seasonal Smart

Seasonal Smart nabízí špičkovou celoroční účinnost. Vyhovuje požadavkům projektů vyžadujících vysokou flexibilitu, například projekty s dlouhým potrubím, velkým provozním rozsahem nebo do počítačových místností. Účinnost a komfort lze dále zvýšit výběrem teplot vypařování a kondenzace.

 

Seasonal Classic

Seasonal Classic nabízí účinné řešení pro aplikace s nižším rozpočtem, kde není vyžadována velká flexibilita.