Rezidenční klimatizace značky Sinclair

S pomocí klimatizací SINCLAIR se snadno vytvoří domácí pohoda a příjemné klima ve všech typech rezidenčního bydlení. Umožňuje výběr z široké nabídky výkonů, provedení a designu.

I pro složitá zadání lze najít jednoduchá a komfortní řešení - např. v provedení MULTI SYSTEM SERIE s energeticky úspornou technologií DC INVERTER.

 

PLASMA TECHNOLOGIE SINCLAIR

S efektivní funkcí PLASMA TECHNOLOGIE SINCLAIR je ovzduší znatelně čistší a svěžejší. Díky klimatizacím SINCLAIR je prostředí nejenom ochlazováno či vytápěno dle Vašich požadavků, zároveň je také bezpečnější. Plasma technologie zajišťuje čištění vzduchu od škodlivých bakterií. Ovzduší je tak nejenom čisté, ale i svěží. Plasmová technologie čištění vzduchu zajišťuje přírodní bioklima bohaté na aktivní kyslíkové molekuly, známé jako ionty. Vytváří měřitelné a kontrolovatelné množství pozitivních a negativních kyslíkových iontů. Negativní ionty obsahují elektron, zatímco pozitivní ionty tento elektron postrádají, čímž je dosaženo nestabilních podmínek. 

ZBAVENÍ OVZDUŠÍ ČÁSTEČEK

Vzduchem přenášené prašné částečky jsou přes iontové vazby nabity zápornými ionty. Nabité částečky se shlukují, čímž se stávají těžšími a sedimentují. Větší částečky jsou pak zachyceny filtrem klimatizačního systému.

STERILIZACE OVZDUŠÍ

Při separaci v oddělovací zóně se bakterie a plísňové spóry pojí s aktivními kyslíkovými molekulami, jsou oxidovány a zničeny. Následkem tohoto procesu se bakterie a spóry, jež jsou prostředkem přenášení bakterií z člověka na člověka, nemohou dále množit. Ionty způsobující sedimentaci částeček tak přispívají ke snížení výskytu bakterií v respirační zóně.

NEUTRALIZACE PACHŮ

Aerosolové a plynné pachy oxidují při kontaktu s aktivními kyslíkovými molekulami. Pachy především organického původu jsou tak rychle eliminovány.

KONTROLA VOC LÁTEK

V přítomnosti kobercoviny, stavebních materiálů, nábytku, kancelářského vybavení, čistících prostředků, barev, lepidel, rozpouštědel či pesticidů se v plynném skupenství uvolňují těkavé organické látky (Volatile Organic Compounds). Ionty na tyto látky působí výměnou elektronů a rozbíjí tak jejich molekulární strukturu na méně škodlivou.

PŘÍZNIVÉ ÚČINKY NA ZDRAVÍ

Plíce lidí i zvířat absorbují kyslík z čistého ionizovaného ovzduší mnohem efektivněji, což příznivě působí na všeobecné zdraví a pohodu. Je zvýšena bdělost a soustředěnost organismu.

 

DC INVERTER TECHNOLOGIE

Oproti klasickým klimatizacím, které mají standardní jednorychlostní kompresor s fixním počtem otáček bez možnosti zvyšovat nebo redukovat jeho okamžitý výkon, pracují inverterové jednotky po většinu času s částečnou zátěží. Klasická jednotka reguluje výkon cyklickým vypínáním a zapínáním svého kompresoru, což vede ke kolísání teplot a zbytečnému zatížení hlukem. Inverterové jednotky dokáží řídit výkon plynulou regulací, což vede k výraznému zlepšení komfortu prostředí, poklesu hlučnosti, vyšší efektivitě a nižší spotřebě energie. Spotřeba energie je zhruba o 44% nižší než u klasické klimatizace.