Tepelná čerpadla

Výhradně se zabýváme aplikací  telných čerpadel typu vzduch / voda. Na vyžádání zákazníka lze také aplikovat země / voda.

Pomocí tepelného čerpadla lze část přírodní energie shromáždit a využít  k topení nebo k ohřevu teplé vody. Takovéto zařízení má své ekonomické opodstatnění i za venkovních teplot -20 °C. Po přepočtu na roční výkon nám tak příroda daruje velkou část běžné energie na vytápění.

Vyjádřením efektivity práce tepelného čerpadla je topný faktor. Současné úsporné systémy hospodaření s teplem, společně se stoupajícími cenami zdrojů energie a s ohledem na návratnost investic, více než kdy v minulosti podporují aplikace tepelných čerpadel.